O nama

Home » O nama

UDRUŽENJE ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

“Udruženje za razvoj preduzetništva” je osnovano 18.11.2013. godine kao rezultat projekta “Podrška razvoju preduzetništvu među mladima u Nišavskom upravnom okrugu” koju je finansijski podržalo Ministarstvo privrede republike Srbije, a koje je sprovela NVO ENECA uz pomoć M&RCN iz Niša. Specifičnost ovog udruženja ogleda se u tome što je ovo udruženje po svom članstvu jedinstveno u Srbiji. Članovi Udruženja su već postojeći preduzetnici ali i studenti i svi mladi ljudi koji imaju ideju za pokretanje sopstvenog biznisa. Specifičnost Udruženja proiziliazi iz samog članstva, i ono je orijentisano ne samo na razvoj i pomoć postojećim preduzetnicima već i ka realizaciji start-up projekta odnosno promovisanju preduzetništva kao jednog od najefikasnijih načina smanjenja nezaposlenosti.

MISIJA

Misija Udruženja za razvoj preduzetništva je kreiranje boljeg poslovnog okruženja, razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha sa posebnim osvrtom na početnike u bizisu i mala i porodična preduzeća.

CILJEVI

Udruženje promoviše preduzetnički duh, preduzetničku ideju, i orijentisano je ka stvaranju boljeg poslovnog okruženja. Osnovni ciljevi udruženja su:

1) Edukacija postojećih i budućih preduzetnika o uslovima poslovanja, poslovnim mogućnostima i uslovima za unapređenje poslovnog ambijenta,

2) Jačanje veza između postojećih i budućih preduzetnika na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, kroz razmenu iskustava i ideja u cilju razvoja poslovanja,

3) Zastupanje i zaštita poslovnih interesa mladih, preduzetnika i privrednih društava,

4) Razmatra položaj preduzetnika i privrednih društava i predlaže mere za unapređenje poslovanja.

AKTIVNOSTI

– Besplatni konalsting iz oblasti marketinga, poslovne komunikacije, prodaja, izvori finansranja,

– Pisanje biznis planova i apliciranje fondovima,

– Javno zagovaranje tema vezanih za preduzetništvo.