„Za bolje poslovno okruženje“

Realizovano uz podršku Američke ambasade u Republici Srbiji

“Za  bolje  poslovno  okruženje“ projekat je koji realizuje Udruženje za razvoj preduzetništva a podržan je od strane Američke ambasade u Republici Srbiji. Ciljevi projekta jesu:

 1. Podizanje svesti o značaju preduzetništva i pokretanje pitanja sa kakvim se izazovima u poslovanju susreću preduzetnici,
 2. Osposobljavanje preduzetnika da zastupaju svoje poslovne interese,
 3. Unapređenje komunikacije između preduzetnika i relevantnih predstavnika Grada Niša.

Ciljevi će se postići kroz obezbeđivanje obuka za preduzetnike i njihovo osposobljavanje za zagovaranje poslovnih interesa. Adekvatna medijska kampanje će pratiti ceo projekat. Lobiranje i medijska kampanja imaju za cilj da utiču na donosioce odluka u Gradu Nišu kako bi predvideli mesto za predstavnika malih i mikro preduzeća u Privredno-ekonmskom savetu grada Niša što će omogućiti da se uspostavi kontinuirana i kvalitetna komunikacija između preduzetnika i Grada.

 

 

“Podrška razvoju preduzetništva među mladima u nišavskom upravnom okrugu“

Realizovano uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije

Projekat „Podrška razvoju preduzetništva među mladima u nišavskom upravnom okrugu“ imala je cilj da se ekonomski osnaže mladi ljudi koji imaju preduzetnički potencijal, kao i postojeći mladi preduzetnici radi održivosti njihovog sopstvenog poslovanja. Projekat je obuhvatao program edukacija iz oblasti osnovnog i specijalizovanog preduzetništva i savremenog poslovanja za studente i malde preduzetnike. Takođe, podrazumevao je pružanje stručne pomoći eksperata za rast i razvoj poslovnih aktivnosti putem biznis mentoringa i konsaltinga. Za sve odabrane učesnike pohađanje programa bilo je potpuno besplatno.

Obuke su bile realizovane od septembra do novembra 2013. godine i obuhvatale su sledeće teme:

 • Osnove preduzetništva
 • Izrada Biznis plana
 • Marketing i prodaja
 • Osnovi finansija i izvori finansiranja za MSP i preduzetnike
 • Poslovne komunikacije
 • Elektronsko poslovanje

Obuka se sastojala iz dva nivoa, prvi je bio namenjen isključivo studentima a obrađivane teme, kako teorijski, tako i praktično, bile su preduzetništva i izrada biznis planova. Od 67 studenata koji su pratili obuke i poslali svoje biznis planove, odabrana su 22 najbolje napisana i najperspektivnija plana. Nakon toga, odabrani studenti su dve nedelje pohađali obuku u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih zajedno sa još 20 mladih preduzetnika iz nišavskog upravnog okruga koji su se prijavili na konkurs iz oblasti marketinga i prodaje,  osnovi finansija i izvora finansiranja za MSP i preduzetnike, poslovna komunkacija i elektronsko poslovanje.

Razlog ovakve organizacije obuka, gde su studenti zajedno sa mladim preduzetnicima učili o novim, efikasnim načinima promocije, prednostima i teškoćama elektronskog poslovanja u našoj zemlji pa i kako komunicirati sa kolegama, partnerima, kupcima i dobavljačima bilo je, između ostalog, povezivanje i umrežavanje perspektivnih mladih ljudi koje će dovesti i do generacije novih ideja. Mladi preduzetnici su pričom o svojim iskustvima razbijali strah kod studenata o otpočinjanju sopstvenog posla, svi su dobili potpuno realan uvid u obaveze, probleme ali i uspehe sa kojima se preduzetnici u našoj sredini susreću, a razmena ideja i pozitivne energije bila je prisutna svih dana obuke. Obuku je vodio Bojan Bojović iz EDUKA Plus i nesebično je delio i svoje preduzetničko iskustvo, zajedno sa teorijskim osnovama svake teme.

Neki od komentara evaluacije su:

 • „Čula sam nešto što nisam znala, a što mogu da primenim i unapedim svoj biznis”;
 • “Na mene je ovaj trening ostavio pozitivan utisak i pomogao u ličnom i profesionalnom razvoju”;
 • „Nastavite da radite ovakve projekte, pozitivno deluju na okolinu i razvoj mladih“;
 • „Trening je bio odličan, možda bi trebalo da traje još jedan do dva dana više, kako bi se čak i u praksi oslobodili ljudi i stekli samopouzdanje.“