„Za bolje poslovno okruženje“

Realizovano uz podršku Američke ambasade u Republici Srbiji

“Za  bolje  poslovno  okruženje“ projekat je koji realizuje Udruženje za razvoj preduzetništva a podržan je od strane Američke ambasade u Republici Srbiji. Ciljevi projekta jesu:

 1. Podizanje svesti o značaju preduzetništva i pokretanje pitanja sa kakvim se izazovima u poslovanju susreću preduzetnici,
 2. Osposobljavanje preduzetnika da zastupaju svoje poslovne interese,
 3. Unapređenje komunikacije između preduzetnika i relevantnih predstavnika Grada Niša.

Ciljevi će se postići kroz obezbeđivanje obuka za preduzetnike i njihovo osposobljavanje za zagovaranje poslovnih interesa. Adekvatna medijska kampanje će pratiti ceo projekat. Lobiranje i medijska kampanja imaju za cilj da utiču na donosioce odluka u Gradu Nišu kako bi predvideli mesto za predstavnika malih i mikro preduzeća u Privredno-ekonmskom savetu grada Niša što će omogućiti da se uspostavi kontinuirana i kvalitetna komunikacija između preduzetnika i Grada.

“Podrška razvoju preduzetništva među mladima u nišavskom upravnom okrugu“

Realizovano uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije

Projekat „Podrška razvoju preduzetništva među mladima u nišavskom upravnom okrugu“ imala je cilj da se ekonomski osnaže mladi ljudi koji imaju preduzetnički potencijal, kao i postojeći mladi preduzetnici radi održivosti njihovog sopstvenog poslovanja. Projekat je obuhvatao program edukacija iz oblasti osnovnog i specijalizovanog preduzetništva i savremenog poslovanja za studente i malde preduzetnike. Takođe, podrazumevao je pružanje stručne pomoći eksperata za rast i razvoj poslovnih aktivnosti putem biznis mentoringa i konsaltinga. Za sve odabrane učesnike pohađanje programa bilo je potpuno besplatno.

Obuke su bile realizovane od septembra do novembra 2013. godine i obuhvatale su sledeće teme:

 • Osnove preduzetništva
 • Izrada Biznis plana
 • Marketing i prodaja
 • Osnovi finansija i izvori finansiranja za MSP i preduzetnike
 • Poslovne komunikacije
 • Elektronsko poslovanje

Obuka se sastojala iz dva nivoa, prvi je bio namenjen isključivo studentima a obrađivane teme, kako teorijski, tako i praktično, bile su preduzetništva i izrada biznis planova. Od 67 studenata koji su pratili obuke i poslali svoje biznis planove, odabrana su 22 najbolje napisana i najperspektivnija plana. Nakon toga, odabrani studenti su dve nedelje pohađali obuku u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih zajedno sa još 20 mladih preduzetnika iz nišavskog upravnog okruga koji su se prijavili na konkurs iz oblasti marketinga i prodaje,  osnovi finansija i izvora finansiranja za MSP i preduzetnike, poslovna komunkacija i elektronsko poslovanje.

Razlog ovakve organizacije obuka, gde su studenti zajedno sa mladim preduzetnicima učili o novim, efikasnim načinima promocije, prednostima i teškoćama elektronskog poslovanja u našoj zemlji pa i kako komunicirati sa kolegama, partnerima, kupcima i dobavljačima bilo je, između ostalog, povezivanje i umrežavanje perspektivnih mladih ljudi koje će dovesti i do generacije novih ideja. Mladi preduzetnici su pričom o svojim iskustvima razbijali strah kod studenata o otpočinjanju sopstvenog posla, svi su dobili potpuno realan uvid u obaveze, probleme ali i uspehe sa kojima se preduzetnici u našoj sredini susreću, a razmena ideja i pozitivne energije bila je prisutna svih dana obuke. Obuku je vodio Bojan Bojović iz EDUKA Plus i nesebično je delio i svoje preduzetničko iskustvo, zajedno sa teorijskim osnovama svake teme.

Neki od komentara evaluacije su:

 • „Čula sam nešto što nisam znala, a što mogu da primenim i unapedim svoj biznis”;
 • “Na mene je ovaj trening ostavio pozitivan utisak i pomogao u ličnom i profesionalnom razvoju”;
 • „Nastavite da radite ovakve projekte, pozitivno deluju na okolinu i razvoj mladih“;
 • „Trening je bio odličan, možda bi trebalo da traje još jedan do dva dana više, kako bi se čak i u praksi oslobodili ljudi i stekli samopouzdanje.“

Projekat WAKE UP SOCIETY

Projekat WAKE UP SOCIETY osmišljen je saciljeminkluzijemladihnezaposlenih i mladihnezaposlenihsainvaliditetom u tržište rada sa ciljem smanjenja nezaposlenosti, i podržan od strane Beogradske otvorene škole i Fondacije za otvoreno drištvo.
Realizacija postavljenog cilja odvijala se preko radionica koje su za vreme trajanja projekta održane 32 puta. Polaznici su krozk reativne radionice imali priliku da nauče izradu odevnih predmeta, torbi, stoljnjaka i posteljina. Glavne teme edukacije bile su modelovanje, krojenje, šivenje. Projekat je doprineo da pored ostalih polaznika radionica, tri osobe sa invaliditetom postanu edukovan iradnici za dalji rad u proizvodnji.
Tokom projekta, glavni proizvod koji je izrađen i koji će se plasirati na tržište jeste posteljina kao osnovna potrebas vakogdomaćinstva. Prodajom posteljine, obezbediće se obrtna sredstva za sve potrebne resurse i mogućnost priključivanja novih članova.

Proizvedeno je 62 kompleta posteljine, 10 stoljnjaka i 52 jastučnice. Na svim proizvodima su štampane motivacione, pozitivne poruke.
Polaznicima radionice bilo je omogućeno da steknu uvid u socijalno preduzetništvo i van granica naše zemlje, da slušaju predavače iz inostrastva i uočesličnosti i razlike u funkcionisanju ovog segmenta preduzetništva kod nas i u inostranstvu. Za te potrebe angažovani su predavači iz Indije i Poljske koji su uključenjem preko Skype-a polaznicima održal i radionice na temu povezivanja mladih i organizacija iz Srbije sa organjizacijama iz drugih zemalja radi razmene iskustva u oblasti kulture umetnosti i socijalnog preduzetništva.

Dalji planovi nakon završetka projekta odnose se na saradnju sa nekim od maloprodajnih objekata i Limundo gradom kako bi povećali vidljivost projekta a samim tim i prodaju.
Dalji rad i razvoju druženja zasnivaće se napriključivanju pripadnika marginalizovanih grupa, radipoboljšanja njihovog položaja i njihove lakše integracije na tržište rada što će im u budućnosti koristiti pri zapošljavanju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *